Regulamin - Treść - Opinie o Lekarzach Spis i Ranking Lekarzy - SpisLekarzy.pl

Opinie o lekarzach - Spis i ranking lekarzy Opinie 85429 lekarzy i adresy 9559 aptek z całej Polski

Regulamin

1 Użytkownicy serwisu SpisLekarzy.pl to osoby fizyczne bądź prawne korzystające z serwisu zarówno biernie (przeglądając zawartość) jak i czynnie (tworząc zawartość).

2. Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść i formę materiałów publikowanych przez Użytkowników.

3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści i zawartość stron, do których odsyłają jego Użytkownicy i jednocześnie daje gwarancję na bezpieczne korzystanie z własnych zasobów.

4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie przez Użytkowników praw autorskich oraz innych praw osób trzecich, a także za nieuprawnione użycie tekstu przez inne osoby lub rozpowszechnienie tekstu bez zgody autora.
4.1. Każdy użytkownik publikujący informację na łamach serwisu SpisLekarzy.pl oświadcza iż posiada prawo do publikacji danych informacji.
4.2. W przypadku opinii łamiących prawo lub nieprawdziwych informacji wprowadzonych do systemu przez niezarejestrowanych użytkowników, Administrator może je wycofać bez podania przyczyny.
4.2.1. W przypadku wycofywania informacji dodanych przez zarejestrowanego użytkownika zostanie on poinformowany o powodzie wycofania.

5. Administrator nie udziela gwarancji na to, że system będzie działał prawidłowo i bez przerw technicznych, do których zastrzega sobie prawo. Tym samym nie ponosi odpowiedzialności za szkody jakich może doznać Użytkownik wskutek tych przerw, awarii lub błędów.

6. Administrator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie, a ich wprowadzenie nastąpi poprzez aktualizację dokumentu. O istotnych zmianach w regulaminie Administrator zobowiązuje się każdorazowo powiadomić Użytkowników na łamach Serwisu oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej.

7. Wszelkie pytania, wątpliwości i uwagi dotyczące Regulaminu, a także funkcjonowania Serwisu SpisLekarzy.pl należy kierować pod adres e-mail dostępny w sekcji kontakt.

8. Kopiowanie treści zawartych w serwisie bez zgody operatora jest zabronione.